خانه > مطالب اصلی > آمارهای جدید(اجتماعی)

آمارهای جدید(اجتماعی)

oo

برخی از جدید ترین آمارهایی که در حال حاضر روی سایت قرار داده شدند را در زیر مشاهده میکنید

درصد توزیع افراد خانوارها بر حسب گروه های سنی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت محل کار طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب وضعیت شغلی طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها به تفکیک جنسیت بر حسب میزان سواد طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها به تفکیک جنسیت بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع افراد ۶ ساله و بالاتر خانوارها بر حسب وضع فعالیت طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد افراد خانوار طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

درصد توزیع خانوارها بر حسب تعداد شاغلین طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

قیمت مواد غذایی در تهران در خرداد ۱۳۹۱ (به همراه مقایسه با دوره مشابه سال قبل)

متوسط تعداد افراد خانوار ها(بعد خانوار) از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۹

  1. ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ در ۱۴:۵۷ | #1

    امیر هادی عزیز،مدتهاست که از امیدواهی دادن به دیگران در قالب جمله های کلیشه ای دست کشیده ام .راستش حتی گاهی از شنیدن جمله هایی مثل: “درست می شه”،”این نیز می گذرد”،”صبر داشته باش”،”امیدوار باش” و…دهها جمله این مدلی حالم را به هم می زنه و حتی گاهی می خواهم گوینده این جمله ها را خفه کنم!چون از بس این حرفهای تکراری را شنیدم و اتفاقی نیفتاده امیدم را از دست دادم.فقط می تونم بگم متاسفم
    متاسفم برای کسانی که برای پنهان کردن ضعف های شخصی و شغلی خود،راه رشد و ترقی دیگران را می بندند و با نقاب دوستی از پشت خنجر می زنند.شغل ما به اندازه کافی مشکلات “خاص”خود را دارد،اما دشمنان به ظاهر دوست بسیار بیشتر دارد.

  1. بدون بازتاب